4 september 2017

Politie neemt aangifte niet aan.

Wat als de politie de aangifte niet wil afnemen?

Niet opnemen aangifte

Klacht niet-opname-aangifte” bij de Hoofdofficier van Justitie

Het komt voor dat de politie weigert een aangifte op te nemen.

Vaak zeggen ze dat dat niet kan, of dat het geen zin heeft (en dat  beter alleen een melding kan worden gedaan). Uiteindelijk bepaalt een slachtoffer zelf of hij of zij aangifte doet of niet.

De politie is  op grond van artikel 163 lid 6 en artikel 165 lid 1 Sv verplicht de aangifte of klacht in ontvangst te nemen.

Artikel 163 lid 6 Sv luidt (tav de aangifte):

“Tot het ontvangen van aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161 zijn de opsporingsambtenaren, en tot ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162 Sv de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.”

en artikel 165 lid 1 Sv (tav de klacht):

“Tot het ontvangen der klachte is elke officier van justitie en elke hulpofficier van justitie bevoegd en verplicht”

Klacht bij weigering

Als de politie weigert uw aangifte onttrekking op te nemen, kan hiertegen geklaagd worden. Er kan een klacht worden ingediend bij de politie (het korps), maar daarnaast is het altijd verstandig om (ook) een klacht niet-opname aangifte in te doen bij de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissement waaronder het korps valt. Op de website van het Openbaar Ministerie staan de adresgegevens vermeld.

Opsporingsonderzoek

Hoewel de politie verplicht is om de aangifte op te nemen, zijn zij niet onder alle omstandigheden verplicht om in de aangebrachte zaak opsporingsactiviteiten te verrichten. Zij kunnen van (verdere) opsporingsactiviteiten afzien. De politie dient dit dan wel schriftelijk aan de aangever te melden. Tegen deze mededeling kan binnen 3 maanden op grond van artikel 12 Sv een klaagschrift worden ingediend.