5 september 2017

Consumentenrecht, misleidende werkwijze

Helaas kom het voor dat zogenaamde  fotografie bedrijven via socialmedia contact opnemen met modellen en hun de suggestie wekken dat zij speciaal zijn uitgekozen om een goedkope fotoshoot te laten doen.

Vaak is dit een misleidende werkwijze van dit soort bedrijven, omdat:

  • Er wordt gesuggereerd dat je een gratis fotosessie kunt winnen terwijl dat niet zo is, misleidende reclame maken;
  • De suggestie wordt gewekt dat er sprake is van een korting terwijl iedereen dezelfde prijs betaalt;
  • In de prijs niet alle extra kosten noemen, waardoor de totaalprijs hoger is dan u had verwacht;
  • Je wordt gevraagd af te zien van je bedenktijd terwijl dit niet kan. Je moet direct ermee instemmen, omdat het anders naar iemand ander gaat;

Zie je toch af van de afspraak? Dan bestoken dit soort bedrijven je op een agressieve manier met hoge rekeningen, dreiging van incassobureaus en procedures bij de rechter;

Met ingang van 13 juni 2014 is de nieuwe consumenten richtlijn van kracht geworden. Deze nieuwe richtlijn houdt in dat de bedenktijd voor online of telefonisch gesloten overeenkomsten verlengd is van 7 werkdagen naar 14 dagen.

Volgens de regeling van de wet Koop op Afstand kan de consument telefonisch een dienst afsluiten; zoals een fotosessie. Hier geldt overigens niet het schriftelijkheidsvereiste, Dit geldt alleen voor een abonnement op een dienst.

De consument kan in het beginsel telefonisch een overeenkomst sluiten voor de fotosessie. Daarbij moet het wel duidelijk zijn waar je als consument mee instemt (dus prijs en dienst). Je hebt dan als consument recht op bedenktijd. Daar kun je als consument alleen onder deze voorwaarden afstand van doen;

  1. De nakoming van de dienst is begonnen met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument.
  2. De consument heeft verklaard (dus erkend) afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar is nagekomen.

Dit betekent dat de consument uitdrukkelijk zelf moet instemmen en verklaren afstand te doen van zijn bedenktijd, omdat hij/zij de dienst eerder wilt afnemen dan zijn bedenktijd. Dit betekend niet als de ondernemer meld  dat er geen bedenktijd is, omdat de dienst meteen wordt uitgevoerd/ingepland. Dit volstaat niet.

Deze begint bij het afsluiten van een dienst, maar alleen als je naar het sluiten van de overeenkomst, schriftelijk of op een duurzame drager (e-mail) bent geïnformeerd over (in ieder geval) de bedenktijd en een formulier om de overeenkomst te ontbinden krijgt.

Na het sluiten van de  overeenkomst per telefoon moet dus op de duurzame drager alle informatie over de overeenkomst worden verstuurd, dus wat je hebt afgesloten, voor wanneer uitvoering, wat het kost en met wie je een overeenkomst hebt en de informatie over de bedenktijd.

Als je geen informatie over recht van bedenktijd heb gekregen of als het ‘’model ontbindformulier’’ ontbreekt, dan wordt de bedenktijd verlengd tot 12 maanden, zelfs als in de tussentijd de dienst is verricht. Dan hoef je ook als consument ook niet te betalen. Het ontbreken van andere informatie geeft geen verlenging van bedenktijd, maar kan grond zijn de overeenkomst te vernietigen, als die informatie maar belangrijk genoeg was het besluit om de overeenkomst te sluiten.

Is er tijdens het telefoongesprek, conform genoemde voorwaarden, toch ingestemd met dienst binnen de bedenktijd? Dan zou het betekenen dat je de informatie moet krijgen over het feit dat je ingestemd hebt met het ingaan van de dienst binnen bedenktijd en erkend hebt afstand van je bedenktijd te doen zodra de dienst is verricht. Krijg je deze informatie na het sluiten van de overeenkomst niet? Dan zou je op grond daarvan de overeenkomst mogelijk kunnen vernietigen. Bovendien geldt ook in het geval van instemming dat je als consument nog bedenktijd hebt zolang je deze informatie nog niet hebt gekregen.

Daarnaast moeten zaken als deze niet in de algemene voorwaarden worden geregeld. De informatie moet duidelijk en begrijpelijk in een brief of mail. Dus ook geen linkjes naar informatie elders.

Verder over de incassokosten het volgende. Incassokosten mogen voor bedragen tot € 268 max € 40 zijn. Voor hogere bedragen geldt 15% van de schuld. Incassokosten kunnen alleen worden opgelegd als er een schriftelijke aanmaning wordt verstuurd met daarin aankondiging van de incassokosten en nog een betalingstermijn van nog 14 dagen om zonder die extra kosten te betalen. Als er geen reden is om te betalen, moet consument dat ook niet doen. De consument kan (voor eigen gemoedrust) het betrokken incassobureau een briefje sturen dat hij de overeenkomst heeft ontbonden/vernietigd en dus niets gaat betalen.

Minderjarigheid? Als ondernemer overeenkomsten sluit met minderjarigen handelt hij in strijd met zijn eigen voorwaarden. Daar zou je dus al een beroep op kunnen doen. Los daarvan kent de wet de mogelijkheid voor de wettelijke vertegenwoordigers (meestal de ouders) om overeenkomsten van hun minderjarige kinderen te vernietigen als hun toestemming niet verondersteld mocht worden.

Tenslotte: Wat moet je nu doen als je kind zich heeft opgegeven voor een dergelijke fotoshoot en je wilt van de afspraak af? Je kunt de overeenkomst vernietigen door het bedrijf daar schriftelijk van in kennis te stellen en het advies is om in dat geval vooral niet te betalen.

 

Hieronder hebben wij in een word bestand een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om het bedrijf schriftelijk van kennis te stellen van vernietiging wegens oneerlijke handelspraktijk.

Voorbeeldbrief consuwijzer