11 maart 2016

Stichting meldpunt modelfotografie

Stichting meldpunt modelfotografie is een meldpunt dat (gratis) adviezen aan modellen, (amateur) fotografen, stylisten, Make-Up Artists en modellenbureau’s en deze eventueel doorverwijst wanneer er misstanden binnen de branche worden gemeld.

Alle vrijwilligers die actief zijn binnen stichting meldpunt modelfotografie ontvangen hiervoor geen vergoeding. Tevens kunnen de vrijwilligers als getuige-deskundige, branche deskundige optreden bij juridische procedures of bij mediation.

Stichting meldpunt modelfotografie is opgericht in 2014 door een aantal vrijwilligers, toen was het nog de naam Meldpunt modelfotografie. Deze personen hoorden regelmatig dat er klachten of vragen waren in de modelfotografie en besloten toen deze groep op te richten.  Vanwege de groei van meldingen bij stichting meldpunt modelfotografie op internet hebben wij ons daadwerkelijk ingeschreven op 27 januari 2016 als rechtspersoon in een vorm als een stichting. Hierdoor kan het meldpunt meer betekenen bij het verwerken, adviseren, doorverwijzen, etc. van de gemelde of zelf geconstateerde misstanden.

Alle vrijwilligers die actief zijn bij stichting meldpunt modelfotografie hebben een vrijwilligers overeenkomst getekend om zich zo officieel te verbinden aan het meldpunt. Daarnaast hebben alle vrijwilligers ook nog een geheimhoudingsovereenkomst getekend. Naast deze overeenkomsten is er een gedragscode en meldingsprotocol opgesteld zodat alle activiteiten in het kader van transparantie plaatsvinden.

 

De meldingen van misstanden die veelvuldig binnenkomen bij het meldpunt hebben te maken met: intimidatie (in woord en/of geschrift), niet leveren van foto’s, auteurs- en/of portretrechtelijke zaken, sexuele voorstellen/intimidatie, wanbetaling, spook cq. onterechte facturen (met daarbij intimidatie in woord en/of geschrift dmv onterechte dreiging incassobureau en/of deurwaarder en/of rechtbank wanneer er niet betaald wordt), aanranding, etc.